Hur många kort är det i en kortlek?

 

Varje gång man plockar fram sin gamla kortlek ur hyllan och ska spela något typ av spel så räknar man korten för att kontrollera så att antalet stämmer. Då gäller det att ha koll på hur många och vilka kort en kortlek innehåller, för att man ska kunna använda den på rätt sätt. I detta inlägg ska vi snabbt gå igenom vad en kortlek ska innehålla för att vara komplett och fullt brukbar.

52 kort utan Jokrar

Vi börjar med att berätta hur många kort en kortlek innehållet, och svaret kan variera. Det enkla svaret är 52 kort för de allra flesta typer av spel. När man köper en helt ny kortlek så innehåller många av dessa även ett antal jokrar, vilket gör att när du räknar antalet kort i kortleken så kan det vara fler än 52. Dessa jokrar används oftast inte i de flesta typer av kortspel. Jokrarna är till för att kunna fylla ut kortleken om man skulle tappa bort ett kort. Då kan man enkelt märka upp jokern med det kort som saknas och vipps så har man en fulltalig kortlek igen.

När du räknar kortleken ska du därför vara noga med att inte räkna med jokrarna, utan förvara dessa på ett säkert ställe.

Fyra färger i en kortlek
Bilden visar fyra Ess. Färgerna på essen är, från vänster: Hjärter, Klöver, Spader, och Ruter.

 

Valörer och färger i kortleken

Dessa 52 kort är alla unika på sitt sätt(med vissa likheter) och består av fyra olika färger med 13 kort i varje färg. Dessa fyra färger kallas i folkmun för Hjärter, Spader, Ruter och Klöver, och varje färg har en symbol kopplad till sig. Det är viktigt att hålla koll på vilken symbol som kallas för vad för att det inte ska bli några konstigheter när ni spelar.

I varje färg så finns det en lika uppsättning av kort, totalt 13 stycken. Valörerna på korten består av 2–10, Knekt, Dam, Kung och Ess. Dessa valörer värderas oftast ifrån 2 som lägst och Ess som högst. Notera att Esset ibland kan vara värderat som det lägsta, beroende på vilket kortspel man spelar.

Varje gång du ska räkna hur många kort i en kortlek det är så bör du kontrollera följande:

  • Att antalet kort i kortleken är 52 (beroende på vilket spel ni spelar)
  • Att alla färger och valörer är med
  • Att jokrarna inte är med om de inte tydligt ska vara med
  • Att korten inte är märkta på något sätt

Vi har kortlekar för alla ändamål så som poker, trolleri och cardistry.
Givetvis innehåller alla våra kortlekar rätt antal kort 😉

Skriven av: Jimmy Svärdhagen

Tillbaka till bloggen